Tamices

3 HPS L- 2500 Defender®

 ETAR 

 • Año: 2014
 • País : España
HPS L-1000 + TC 215/200 Defender®

ETAR industria plastica

 • Año: 2014
 • País : España
TR 63/90 + TC 215/1500 Defender®

ETAR en industria alimentaria

 • Año: 2012
 • País : España
2 HPS L-200 0 Defender®

ETAR en industria celulosa

 • Año: 2012
 • País : Portugal
TE 500 Defender®

ETAR en industria cárnica

 • Año: 2009
 • País : Costa Rica
TR 40-50 Defender®

ETAR en industria sanitaria

 • Año: 2021
 • País : España
 • Caudal: 5 m3/h
 • SST: 1.000 – 1.500 mg/l
Menú